Јавне набавкеОдлуке о додели уговора за екскурзије другог, трећег и четвртог разреда за школску 2022/23. годину


Организовање екскурзије ученика 2. разреда Пожаревачке гимназије за школску 2022/23. годину


Организовање екскурзије ученика 3. разреда Пожаревачке гимназије за школску 2022/23. годину


Организовање екскурзије ученика 4. разреда Пожаревачке гимназије за школску 2022/23. годину