Важни линкови веб страница универзитета и факултета


Pri​jemni​.rs — водич кроз све факултете на територији Србије

Pri​jem​ni​ispiti​.com — водич кроз све факултете на територији Србије

Факултети Универзитета у Београду


Сајт Универзитета у Београду

Факултети друштевно-​хуманистичких наука


Филолошки факултет


Филозофски факултет


Правни факултет


Економски факултет


Учитељски факултет


Факултет спорта и физичког васпитања


Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију


Факултет безбедности


Факултет политичких наука


Православни богословски факултет


Факултет драмских уметности


Факултет примењених уметности

Факултети медицинских наука


Медицински факултет


Стоматолошки факултет


Факултет ветеринарске медицине


Фармацеутски факултет

Факултети природно-​математичких наука


Биолошки факултет


Географски факултет


Математички факултет


Факултет за физичку хемију


Физички факултет


Хемијски факултет

Факултети техничко-​технолошких наука


Архитектонски факултет


Грађевински факултет


Електротехнички факултет


Машински факултет


Пољопривредни факултет


Рударско-​геолошки факултет


Саобраћајни факултет


Технолошко-​металуршки факултет


Факултет организационих наука


Шумарски факултет


Технички факултет у Бору