Обрасци, упутства и још понешто за наставнике

Zašto koris­titi Edmodo u nas­tavi from Pogim­naz­ija - аутор Дамјан Вучковић.Планирање у школској 2014/​15.


Приручник за планирање стручног усавршавања и напредовања


Образац за одељењске старешине и њихову базу података — подаци о ученику


Годишњи план — образац


Годишњи план ваннаставних активности — образац


Годишњи план допунске, додатне, припремне наставе и секције — образац


Оперативни план — образац


Дневна припрема — образац


Школска евиденција — упутство


Правилник о садржају и начину полагања матурског испита


Како треба да изгледа матурски рад — упутство.


Екстерно вредновање школе, правилник и стандарди — информатор


Водич кроз Едмодо — зашто и како.


Промена парадигме у образовању — сер Кен Робинсон (синхронизовано на српски језик).


Предавање сер Кена Робинсона о томе како образовни системи данашњице ‘убијају’ креативност. Титлови на српском језику присутни (потребно је да их укључите у доњем десном углу панела).


Предавање Џона Хантера (изумитеља игре ‘Мир у свету’ на ТЕД телевизији 2011. године). Титлови на српском језику присутни (потребно је да их укључите у доњем десном углу панела).


Кратко видео предавање наставника из Минесоте Ендруа Џонсона о Блумовој таксономији (енг.).


Блумова таксономија — о исходима, когнитивном, афективном и психомоторичком домену


Блумова таксономија, циљеви и задаци — предности и мане


Иван Ивић, Ана Пешикан, Слободанка Антић, Активно учење — уџбеник


Гилфордова структура људске интелигенције (енг.).


Џон Керол — Људске когнитивне способности (John Car­roll, Human Cog­ni­tive Abil­i­ties), енг.


Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања — вебсајт