Инфо-​линија за родитеље — подршка инклузивном образовању

Инфо-​линија ће бити активна радним данима од 12:00 до 19:00 часова на тел. број 0800100-​121.
На телефонске позиве родитеља одговараће стручњаци из организације Иницијатива за инклузију ВеликиМали одговараће на телефонске позиве родитеља и пружати информације о:

  • законским и подзаконским актима која подржавају инклузивно образовање и социјалну инклузију;
  • мерама и активностима које треба да обезбеде квалитетно образовање и васпитање деце/​ученика;
  • мерама додатне подршке за децу/​ученике и породицу и начинима за њихово остваривање;
  • корисној литератури о инклузивном образовању и примерима добре праксе.

Додатне информације можете пронаћи овде.