Млади против корупције

Пројекат „МЛАДИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ“ реализује Удружење „Свет речи“ из Велике Плане уз подршку Америчке амбасаде. У пројекту учествују средње школе из четири региона: Браничевског, Подунавског, Шумадијског и Поморавског.
Позиву организатора одазвали смо се проценивши да овај пројекат може да помогне развој међупредметне компетенције – одговорно учешће у демократском друштву.
На првој обуци која је представљала једнодневни семинар било је двоје представника ученика Анђела Ивановић, ученица другог разреда и Лука Стевић, матурант. Са ученицима су биле Данијела Жуковски, директорка школе и Живкица Ђорђевић, стручни сарадник — педагошкиња. Обука је омогућила усвајање основних појмова о корупцији и начинима активности младих у њеном препознавању и сузбијању. Друга добит обуке је међусобна сарадња ученика и наставника из различитих средњих школа.

Након обуке уследиле су активности у школи:

  • Израда плана даљих активности;
  • Организовање радионице за наставнике и представнике родитеља коју су заједнички водили ученици и наставници;
  • Ликовна секција је урадила плакат који је постављен у холу школе;
  • Организовање акције 9. децембра 2016. – обележавање Међународног дана борбе против корупције – дељени су балони и пропагандни леци наставницима, ученицима и грађанима. У акцију је укључен већи број ученика и представници Ученичког парламента;
  • Организовање радионице за представнике одељењских заједница првог и другог разреда коју је водила Анђелка Ивановић.

Наредне активности:

  • Организовање радионице за представнике одељењских заједница трећег и четвртог разреда коју ће водити Лука Стевић;
  • Активности на одељењским заједницама у свим одељењима. Ученици ће разговарати о проблему корупције и могућностима њеног спречавања. Радионице ће водити представници одељењских заједница уз помоћ вршњачких едукатора;
  • Организовање израде наградног рада из области ликовног и литерарног стваралаштва на тему корупције;
  • Организовање Трибине која је посвећена питањима корупције у друштву и начинима њеног сузбијања.

На Фејсбук страници „Млади против корупције“ можете наћи информације о активностима у другим школама и погледати фотографије.