Радионица о реформи образовања, 2017.


Подсећање као најава нових активности
31. маја 2017. године је у Пожаревачкој гимназији одржана је радионица под називом „Реформа образовања“. Све се одиграло у учионици број 17, а једна од активности које су организатори спровели је била врло несвакидашња. Учеснике је дочекала потпуно празна учионица, док су столице биле поређане у ходнику. Објашњење је да је циљ био да се види да ли учесници размишљају ‘изван оквира’. У позадини се чула песма ‘Another brick in the wall’ групе Пинк Флојд. Након завршетка песме учесници који нису унели столице су били замољени да то ураде. Организатори (Ања Поповић, Олга Стојановић, Милица Јосић, Милица Митровић, Миња Миловановић, Ђина Главчић Костић, уз подршку професора Милоша Јеремића и Јане Јацић) су објаснили идеју и циљ радионице и приступили раду у групама. Групе су се састојале од по 3 учесника и 1 координатора који је радио са њима. У свакој групи су обрађиване следеће теме:

 1. наставни план и програм (опција изборних и обавезних предмета);
 2. однос ученика и наставника;
 3. обавезе и права ученика и наставника;
 4. увођење технологије у већој мери у наставу;
 5. време које ученик проводи на настави (разматрање једносменског рада);
 6. вршњачко подучавање.


Након разговора о горе наведеним темама учесници су добили папире на којима су написали шта желе и шта мисле. Резултати су следећи:
Желим (да):

 • се поштује закон о оцењивању;
 • се смањи број часова;
 • два дужа одмора;
 • се уведе избор предмета (од треће године);
 • се уведе могућност слободног дана;
 • се уведе практични рад;
 • циљ учења буде знање, не оцена;
 • се уведу блокови наставе (друштвени/​природни);
 • се смањи обим домаћих задатака.

Мислим да:

 • би требало да се уведе радионичарски тип наставе;
 • би одељења требало да буду мања;
 • би требало растеретити план и програм;
 • би требало променити начин оцењивања;
 • би требало увести електронску учионицу и дневник;
 • да би требало квалитетно унапредити однос ученика и наставника.

Организатори који су водили ову радионицу овим подсећањем најављују и наставак рада ове групе током нове школске године, у нади да ће се бар једна наведена тачка успешно спровести у будућности.

Јана Јацић, професорка енглеског језика.