Завршен пројекат “Подстицање демократске културе у школама”, школска 2018/​19.Пожаревачка гимназија је била укључена у двогодишњи пројекат „Подстицање демократске културе у школама у Србији”, од априла 2017, до 5. марта 2019. када је одржана завшна конференција у Земунској гимназији у Београду.


Пројекат је реализовало Министарво просвете, науке и технолошког развоја Србије, Савет Европе и Европска унија. У пројекат је било укључено 20 школа из Србије – основне, средње стручне, гимназије и школе за децу која имају тешкоће у развоју.


У Пожаревачкој гимназији пројекат је реализован под називом: Отвори простор за отворени ум – Open Space Open Mind (OSOM), са посебним усмерењем на развој вештина важних за демократски културу: вештине слушања и опажања, вештине за сарадњу, знање и критичко разумевање себе. За реализацију пројекта у школи је формиран Тим од пет чланова. Током реализације у Тим је укључено још заинтересованих колега. Тим је прошао различите обуке путем конференција, семинара, посета, непосредне сарадње. Међу школама успоствљени су односи добре и продуктивне комуникације и сарадње. Тим је вршио имплементацију пројекта у школу путем информисања наставника, родитеља, ученика и представника локалне средине и организовањем различитих активности као што је Дан демократске културе. Пројекат је усмеравао на подизање квалитета редовних школских активности у наставном и ваннаставном раду у погледу развијања одабраних компетенција за развој и подстицање демократске културе.На завршној конференцији, која је протекла у радној и свечаној атмосфери, члановима Тима уручени су сертификати за учешће и спроведене активности, а Пожаревачкој гимназији посебна табла која показује да је то школа која има ознаку демократске установе. Пројекат се од маја наставља за 40 нових школа којима ћемо бити подршка.

Данијела Жуковски, директорка Пожаревачке гимназије.