Обука за наставнике — Подршка ученицима из осетљивих група са посебним усмерењем на припаднике ЛГБТ популације, 26.8.2019.


У Пожаревачкој гимназији у Пожаревцу одржан је 26. августа 2019. године једнодневни семинар под називом:

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА, СА ПОСЕБНИМ УСМЕРЕЊЕМ НА ПРИПАДНИКЕ ЛГБТ ПОПУЛАЦИЈЕ“.


Семинар су припремили и водили Живкица Ђорђевић, педагог и Алекса Адамовић, професор биологије.


Циљ обуке био је унапређивање компетенције наставника за пружање образовне, васпитне и саветодавне подршке ученицима из осетљивих група, а посебно припадницима ЛГБТ популације.


На семинару су обрађени садржаји који се односе на дискримнацију, осетљивост ученика и насиље коме су ови ученици изложени.


У раду су коришћене презентација и вежбе са обуке „Истополна оријентација у наставном и саветоданом раду“ који спроводи ЛАБРИС – организација за лезбејска људска права из Београда.


Семинар је протекао у пријатној и конструктивној атмосфери. Верујемо да ће нам стечена знања бити корисна у раду са ученицима и стварању атмосфере поверења и сигурности за све.