Инфо-​линија за родитеље — подршка инклузивном образовању

Инфо-​линија ће бити активна радним данима од 12:00 до 19:00 часова на тел. број 0800100-​121.
На телефонске позиве родитеља одговараће стручњаци из организације Иницијатива за инклузију ВеликиМали одговараће на телефонске позиве родитеља и пружати информације о:

  • законским и подзаконским актима која подржавају инклузивно образовање и социјалну инклузију;
  • мерама и активностима које треба да обезбеде квалитетно образовање и васпитање деце/​ученика;
  • мерама додатне подршке за децу/​ученике и породицу и начинима за њихово остваривање;
  • корисној литератури о инклузивном образовању и примерима добре праксе.

Додатне информације можете пронаћи овде.

Тајне успешног учења

Едиција: Образовни изазови. Тајне успешног учења — Живкица Ђорђевић.

Интеркултура, школска 2015/​16.


Обавештавамо Вас да је Интеркултура отворила конкурс за ученике који желе да 2016/​2017. проведу као ученици на размени у иностранству.
Услови конкурса и начин пријављивања доступни су овде.

Такође, ове године Интеркултура нуди делимичне стипендије за Холандију, Мађарску, Тајланд, Костарику и Мексико. У понуди су и две пуне стипендије Банке Интеза за Италију, које су ограничене на децу чији су родитељи запослени у банци. Информације о стипендијама доступне су овде.

Нови Правилник о оцењивању


Изазов даровитости, школска 2014/​15.