Роботека, школска 2018/​19.15. јануара 2019. године чланице и чланови Секције примењене физике и електронике (роботика) Пожаревачке гимназије укључили су се у реализацију пројекта „Роботека“ који организује Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац.


Реч је о радионицама које су веома значајне за развијање креативности, критичког мишљења и самосталности у раду. “У радионицама се користити Лего мајндстормс И-​Ви-​3 (Lego Mind­storms EV3) роботи који подстичу међусобну сарадњу и стимулишу учење реалним решавањем проблема, а младима на брз и забаван начин приближавају рачунарство и програмирање, природне науке, математику и нове технологије.


Овакав концепт рада са младима подржава Ес-​Ти-​И-​Ем (STEM — Sci­ence, Tehnol­ogy, Engie­n­eer­ing and Math­e­mat­ics – наука, технологија, инжењерство и математика) концепт у процесу учења. Кроз десет радионица, полазници ће се упознати са основним деловима робота и основама програмирања робота.”


На овај начин Пожаревачка гимназија указује на значај сарадње локалних институција. Ученицама и ученицима се пружа прилика да “сагледају савремену библиотеку из друге перспективе, отварањем читавог низа могућности кроз инспиративне и едукативне садржаје, тако да библиотека постане место за интелектуални, емоционални и социјални развој младих људи, кроз изражавање сопствене даровитости, креативности и оригиналности коришћењем савремених едукативних средстава попут Лего мајндстормс И-​Ви-​3 робота.”


Маја Јовановић Глигоријевић, менторка